Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Ostatnia aktualizacja strony: 06.07.2020, 12:15

Polecamy

BIP.GOV.PL
Rejestr Zmian
Redakcja serwisu
RODO
Sąd Okręgowy w Lublinie

Strona główna

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr Adm. 021- 39/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania obowiązku przeprowadzania kwarantanny pism i akt spraw wpływających do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

Zarządzenie Nr Adm. 021-37/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany sposobu obsługi interesantów na terenie budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

Wykaz spraw podlegających rozpoznaniu

Zarządzenie Nr Adm. 021-35/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w okesie od 18 do 29 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr Adm. 021-24/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Zarządzenie Nr 021-23/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia § 1 zarządzenia nr Adm. 021-18/202

Zarządzenie Nr Adm. 021-22-2020 w sprawie kwarantanny korespondencji

Zarządzenie Nr 021-21/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rekomendacji listy spraw pilnych, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr 021-20/20 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wdrożenia procedury postępowania w przypadku pojawienia się w budynku sądu osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Prezesa Sądu nr Adm. 021-19/20 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w miesiącu kwietniu 2020 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu nr Adm. 021-18/20 z dnia 18.03.2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr 021-14/20 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępu do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr Adm. 021-12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 13 marca 2020 r. dot. rozpoznawania spraw pilnych

Zarządzenie Nr Adm. 021-11/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 13 marca 2020 r. dot. pracy kuratorów zawodowych

Zarządzenie Nr Adm. 021-10/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

PILNY KOMUNIKAT!!!

W związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 odwołuje się terminy wszystkich sesji sądowych

w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych.
W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

nr 021-10/20

 z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2

 

§ 1

 1. Zarządza się od dnia 13 marca 2020 r. wprowadzenie ograniczeń obecności interesantów w budynku sądu jedynie do osób wezwanych (uczestników postepowań).
 2. Stanowiska BOI i BOI KW obsługują jedynie interesantów, którzy składają do sądu pozwy, wnioski lub inne pisma – bez udzielania informacji.
 3. Osoby, które chcą jednie zasięgnąć informacji nie będą obsługiwane.
 4. Jako jedyne kanały pozyskiwania informacji dla interesantów ustala się:

 

 • Drogą telefoniczną:

83 313 30 00

83 313 30 01      Biuro Obsługi Interesantów Sądu

83 313 30 02

83 313 31 46      I Wydział Cywilny

83 313 31 49      II Wydział Karny

83 313 30 60      III Wydział Rodzinny i Nieletnich

83 313 30 44      IV Wydział Ksiąg Wieczystych

83 313 30 40     Biuro Obsługi Interesantów KW

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej

Biuro Obsługi Interesantów   boi@radzyn.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny cywilny@radzyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny karny@radzyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rodzinny@radzyn.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych kw@radzyn.sr.gov.pl

 • Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP

 

 1. Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania zniesione zostają dyżury sądu w poniedziałki do godziny 18.
 2. Od dnia 13 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. zamknięta zostaje czytelnia akt.

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do ogólnej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej sądu oraz poprzez wywieszenie w widocznych miejscach w holu głównym budynku sądu.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM

 

W związku z faktem rozprzestrzeniania się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej) lub pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (nr telefonu 83 313 30 00, 83 313 30 01, 83 313 30 02, e-mail boi@radzyn.sr.gov.pl).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

            Jednocześnie w ramach działań zapobiegawczych zwracamy się z prośbą aby kwestie informacyjne, nie wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane były przez Państwa w miarę możliwości :

 

 • Drogą telefoniczną:

 83 313 30 00, 83 313 30 01, 83 313 30 02     

Biuro Obsługi Interesantów Sądu

  83 313 31 46      I Wydział Cywilny

83 313 31 49      II Wydział Karny

   83 313 30 60      III Wydział Rodzinny i Nieletnich

83 313 30 44      IV Wydział Ksiąg Wieczystych

  83 313 30 40     Biuro Obsługi Interesantów KW

 

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej

Biuro Obsługi Interesantów   boi@radzyn.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny cywilny@radzyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny karny@radzyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rodzinny@radzyn.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych kw@radzyn.sr.gov.pl

 

 • Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP

 

Komunikat o zmianie właściwości Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5

21-300 Radzyń Podlaski

 

NIP 538-15-53-683

REGON: 000323105

Informacje o przetwarzaniu danych RODO

 

Informacja

z dniem 1 listopada 2019 r. kasa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim zostaje zamknięta


Biuro Obsługi Interesanta (parter - hol główny)
fax: +48 83 313 30 05
e-mail: boi@radzyn.sr.gov.pl

Sprawy karne
fax: +48 83 313 31 49

 e-mail: karny@radzyn.sr.gov.pl

Sprawy cywilne
tel. 83 313-30-02
e-mail: cywilny@radzyn.sr.gov.pl

Sprawy rodzinne i nieletnich
tel. 83 313-30-02
e-mail: rodzinny@radzyn.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta Wydziału Ksiąg Wieczystych

tel. 83 313-30-40 

fax: 83 313-30-05
e-mail: kw@radzyn.sr.gov.pl

 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek: 730 - 1800

Wtorek - Piątek: 730 - 1530

 

POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTWSąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim obejmuje obszarem właściwości:


miasta: Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Parczew.


gminy: Borki, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Jabłoń, Kąkolewnica,
Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Milanów,
Parczew, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Siemień, Ulan Majorat i Wohyń.


 

do góry