Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


24 grudnia 2014r dniem wolnym od pracy


Zarządzenie Nr Adm. 021 - 24/14
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
z dnia 3 listopada 2014 roku

§ 1
Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 b i art. 31 a § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 427 ze zm.) w związku z art. 31 § 1 art. 130 § Kodeksu Pracy.

Zarządzamy:

Dzień 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 13 grudnia 2014 roku (sobota).

§ 2
Zarządzenie podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Marek Skomorowski
Dokument zarchiwizował: Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-05
Data udostępnienia informacji: 2014-11-05
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-29
 
Opis pliku:24 grudnia 2014r. Zarządzenie ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Marek Skomorowski
Data wytworzenia informacji:2014-11-04
Data udostępnienia informacji:2014-11-05