Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treściStan majątku  Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na dzień 31 grudnia 2016 roku1.Nieruchomość gruntowa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim w udziale 862/1000 części  położona w Radzyniu Podlaskim przy ul.Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów  numerami 980/8, 981/7, 983/6, 886/6, 1059, 1074/2, 1078/10, 3249/1 o łącznej powierzchni 0,5281 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta  Nr LU1R/00060400/8 - wartość udziału w nieruchomości: 95.142,00 zł

2.Budynek przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 w Radzyniu Podlaskim w części 862/1000 o wartości 25.945.589,04 zł

3.Maszyny, urządzenia techniczne i inne narzędzia – wartość 750.780,28 zł

4.Pozostałe środki trwałe – wartość 2.400.291,88 zł

5.Wartości niematerialne i prawne – wartość 56.359,22 zł

6.Pozostałe wartości niematerialne i prawne – wartość 362.836,80 zł


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Wojciech Przychodzki
Dokument zarchiwizował: Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji: 2017-08-31
Data udostępnienia informacji: 2017-08-31
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-14