Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


DataGodzinaWydziałSalaSygnaturaPrzewodniczy
2018-01-23 08:50:00 I Wydział Cywilny V I Ns 344/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 09:00:00 I Wydział Cywilny V I Co 899/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 09:00:00 II Wydział Karny IX II K 972/17 Wojciech Weremczuk
2018-01-23 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich VI III Nsm 205/17 Alicja Pawlina
2018-01-23 09:30:00 I Wydział Cywilny V I C 597/12 Rafał Ostrowski
2018-01-23 11:00:00 I Wydział Cywilny V I Ns 470/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich VI III RC 296/17 Alicja Pawlina
2018-01-23 12:00:00 II Wydział Karny IX II W 903/17 Wojciech Weremczuk
2018-01-23 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich VI III Nsm 412/17 Alicja Pawlina
2018-01-23 12:00:00 I Wydział Cywilny V I Ns 557/14 Rafał Ostrowski
2018-01-23 12:30:00 I Wydział Cywilny V I C 1252/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 12:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich VI III Nsm 414/17 Alicja Pawlina
2018-01-23 13:30:00 I Wydział Cywilny V I Co 661/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 13:30:00 II Wydział Karny IX II W 940/17 Wojciech Weremczuk
2018-01-23 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich VI III Nsm 450/17 Alicja Pawlina
2018-01-23 13:50:00 I Wydział Cywilny V I C 1278/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 14:00:00 I Wydział Cywilny V I Ns 503/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich VI III Nsm 455/17 Alicja Pawlina
2018-01-23 14:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich VI III RC 264/17 Alicja Pawlina
2018-01-23 15:00:00 I Wydział Cywilny V I Ns 664/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 15:10:00 I Wydział Cywilny V I C 1284/17 Rafał Ostrowski
2018-01-23 15:10:00 I Wydział Cywilny V I Ns 53/17 Rafał Ostrowski

Informujemy, że aplikacja "eWokanda" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).