Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowiska


OGŁOSZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego.
Oznaczenie konkursu: Adm. 111-2/17

Komunikat
Przewodniczącej Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim
z dnia 21 lipca 2017 r.

Adm. 111-2/17 Informacja w pdf pod nazwą  "Adm. 111-2/17-lista kandydatów do drugiego etapu"

 

 

Komunikat
Przewodniczącej Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Adm. 111-2/17 Informacja w pdf pod nazwą  "Adm. 111-2/17-lista kandydatów do trzeciego etapu"

 

ZARZĄDZENIE NR Adm. 021/16/2017
Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko referendarza sądowego

ZARZĄDZENIE NR Adm. 021/16/2017 Informacja w pdf pod nazwą  "ZARZĄDZENIE NR Adm. 021-16-2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko referendarza sądowego  "

 

 

OGŁOSZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
o konkursie na stanowisko referendarza sądowego


Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ogłasza konkursu na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.
Konkurs odbędzie się 13 września 2017 roku o godz 12.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 w sali konferencyjnej (I piętro).

Oznaczenie konkursu: Adm.111-3/17

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie Nr Adm. 111-3/17 na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, wyznaczonego na dzień 13 września 2017 roku godzina 12.00

Adm. 111-3/17 Informacja w pdf pod nazwą  "Adm. 111-3-17-lista kandydatów na stanowisko referendarza sądowego "

 

 

Informacja
o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

 

Adm. 111-3/17 Informacja w pdf pod nazwą  "Adm. 111-3-17-wyniki konkursu na stanowisko referendarza sądowego"

 

 

 


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-08
Data udostępnienia informacji: 2017-06-28
 
Opis pliku:Oznaczenie konkursu: Adm. 111-2/17 ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2017-06-28
Data udostępnienia informacji:2017-06-28
Opis pliku:Oznaczenie konkursu Adm.111-3/17 ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2017-07-17
Data udostępnienia informacji:2017-07-17
Opis pliku:Adm. 111-2/17-lista kandydatów do drugiego etapu ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Dorota Domańska
Data wytworzenia informacji:2017-07-21
Data udostępnienia informacji:2017-07-21
Opis pliku:Adm. 111-2/17-lista kandydatów do trzeciego etapu ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Dorota Domańska
Data wytworzenia informacji:2017-08-09
Data udostępnienia informacji:2017-08-09
Opis pliku:Adm. 111-3-17-lista kandydatów na stanowisko referendarza sądowego ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2017-09-01
Data udostępnienia informacji:2017-09-01
Opis pliku:ZARZĄDZENIE NR Adm. 021-16-2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2017-09-08
Data udostępnienia informacji:2017-09-08
Opis pliku:Adm. 111-3-17-wyniki konkursu na stanowisko referendarza sądowego ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Jolanta Latoch
Data wytworzenia informacji:2017-09-15
Data udostępnienia informacji:2017-09-15