Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim


 

 

 

Wpłat można dokonywać na konta:

Uwaga ! Od dnia  20 września 2016 r. nastąpiła zmiana nr konta
 
konta dochodowe:

(opłaty w sprawach cywilnych,rodzinnych i notarialnych,
koszty i grzywny sądowe,
zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych) 

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. F. Chopina 6


I Wydział Cywilny
85 1010 0055 1803 0041 4700 0001

II Wydział Karny
58 1010 0055 1803 0041 4700 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
31 1010 0055 1803 0041 4700 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
04 1010 0055 1803 0041 4700 0004

Zwrot zliczek komorniczych z lat ubiegłych
30 1010 0055 1803 0241 4700 0020


#################################################################### 

Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

należy wpłacać na niżej podany rachunek bankowy:

86 1130 1206 0028 9140 6420 0005
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin
####################################################################

 
Uwaga !
Od dnia 12 lipca 2010 r. nastąpiła zmiana nr konta konto sum na zlecenie
 
konto sum na zlecenie w PLN
 
43 1130 1206 0028 9140 6420 0003
 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin

(opłaty do Rejestru Spadkowego, zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje,ogłoszenia itp.)

 ###################################################################

 
(poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

Uwaga!

Z dniem 1 stycznia 2015 r. ulega likwidacji

dotychczasowy rachunek sum depozytowych.

Nowe numery rachunków to:

dla wpłat w PLN:  90 1130 1017 0021 1002 6790 0004

dla pozostałych walut:

USD 63 1130 1017 0021 1002 6790 0005

EUR 47 1130 1017 0021 1002 6790 0002

CHF 74 1130 1017 0021 1002 6790 0001

GBP 20 1130 1017 0021 1002 6790 0003

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin

 ##################################################################
 
 
w przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

 

 


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji: 2016-09-20
Data udostępnienia informacji: 2013-09-02