Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


 

         Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

        Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta” - dostępny na stronie logowania Portalu.
        Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

       Otrzymane konto jest ważne dla wszystkich Sądów Apelacji Lubelskiej.

      Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 021-15/2015 z dnia 14 września 2015 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim .

 

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Lubelskiej jest dostępny pod adresem:portal.lublin.sa.gov.pl

 

Zarządzenie i Regulamin w załączeniu poniżej w formie .pdf - do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Reader.


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji: 2015-09-14
Data udostępnienia informacji: 2015-09-15
 
Opis pliku:Aneks z dnia 7 grudnia 2016 roku do zarządzenia Adm.021-15-15 ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2016-12-13
Data udostępnienia informacji:2016-12-13
Opis pliku:Regulamin Portalu Informacyjnego ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2016-12-13
Data udostępnienia informacji:2016-12-13
Opis pliku:Załaczniki do Regulaminu Portalu Informacyjnego ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2016-12-13
Data udostępnienia informacji:2016-12-13