Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie Nr Adm. 021 –7/19 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 18 marca 2019

Zarządzenie Nr Adm. 021 –7/19 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia dnia  02 maja 2019 roku i 21 czerwca 2019 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31a § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 52) oraz § 34 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.) oraz  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 917 ze zm.) zarządzamy, co następuje:

§ 1

Dzień 02 maja 2019 roku (czwartek) ustalamy dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania
w dniu  25 maja 2019 roku (sobota)

§ 2

Dzień 21 czerwca 2019 roku (piątek) ustalamy dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania
w dniu  29 czerwca 2019 roku (sobota)
 


 

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry