Biuletyn Informacji Publicznej Komunikat Komisji Konkursowej oznaczenie konkursu: Adm.111-2/19 - Archiwum - Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Ostatnia aktualizacja strony: 07.08.2019, 09:54

Archiwum

Wtorek, 12 marca 2019

Komunikat Komisji Konkursowej oznaczenie konkursu: Adm.111-2/19

Komunikat Komisji Konkursowej oznaczenie konkursu: Adm.111-2/19

Na podstawie § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 400) Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaski Nr Adm. 021-6/19 z dnia 6 marca 2019 r. przeprowadziła w dniu 12 marca 2019 r. pierwszy etap konkursu polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim i ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

1. Karaś Anita zam.Kąkolewnica
2. Kowalska Kinga zam.Łuków
3. Skowron Katarzyna zam.Radzyń Podlaski
4. Szczygielska Monika zam.Borki
5. Tur Paulina zam.Międzyrzec Podlaski

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności przeprowadzony zostanie w dniu 20 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali Ośrodka Kuratorskiego w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  5.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

        Małgorzata Wojciechowska

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
©2000-2019 Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL