Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim o wynikach konkursu z dnia 20 marca 2019 r Oznaczenie konkursu: Adm. 111-2/19

Informacja Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim o wynikach konkursu z dnia 20 marca 2019 r
Oznaczenie konkursu: Adm. 111-2/19

\

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, do zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony z powierzeniem obowiązków protokolanta sądowego w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim zakwalifikowana została

 Pani Karaś Anita

Na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 577 ), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniona została lista rezerwowa kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata, na którą zostali zakwalifikowani:

1.Kowalska Kinga
2.Szczygielska Monika
3.Skowron Katarzyna

Lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od opublikowania wyników niniejszego konkursu.

Dyrektor Sądu Rejonowego
   w Radzyniu Podlaskim

Małgorzata Wojciechowska

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojciechowska Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry