Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

http://radzyn.sr.gov.pl/srr/informacja-ogolna/7616,Zarzadzenie-Prezesa-Sadu-Rejonowego-w-Radzyniu-Podlaskim-w-sprawie-warunkow-oraz.html
2020-10-28, 10:16

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim w sprawie warunków oraz zasad odbywania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i wolontariatu w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 021-21/14

 

            PREZESA SĄDU REJONOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM

 

z dnia 31 lipca 2014 roku

 

w sprawie warunków oraz zasad odbywania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i wolontariatu w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Metadane

Data wytworzenia : 10.04.2015
Data publikacji : 10.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony