Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie art. 14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062) na Koordynatora dostępności w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim została wyznaczona Pani Joanna Burdon.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
•wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim,
•przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
•monitorowanie działalności Sądu Okręgowego w Lublinie i jednostek  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
Joanna Burdon
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21 - 300 Radzyń Podlaski
tel. 83 313-30-11
e-mail:joanna.burdon@radzyn.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 27.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry