Biuletyn Informacji Publicznej Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim - Opłaty, konta bankowe - Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2019, 14:54

Opłaty, konta bankowe

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 02 września 2013

Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

Wpłat można dokonywać na konta:

konta dochodowe:
(opłaty w sprawach cywilnych,rodzinnych i notarialnych,
koszty i grzywny sądowe,
zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych) 
 
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. F. Chopina 6
 
 
I Wydział Cywilny
85 1010 0055 1803 0041 4700 0001
(UWAGA!! Konto nie dotyczy opłat do Rejestru Spadkowego)
 
II Wydział Karny
58 1010 0055 1803 0041 4700 0002
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
31 1010 0055 1803 0041 4700 0003
 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
04 1010 0055 1803 0041 4700 0004
 
Zwrot zliczek komorniczych z lat ubiegłych
30 1010 0055 1803 0241 4700 0020
 
Pozostałe wpłaty
65 1010 1339 0094 5222 3100 0000
 
 
#################################################################### 
Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
należy wpłacać na niżej podany rachunek bankowy:

86 1130 1206 0028 9140 6420 0005

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin
####################################################################

Opłaty do Rejestru Spadkowego, zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje,ogłoszenia itp.

konto sum na zlecenie w PLN
 
43 1130 1206 0028 9140 6420 0003
 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin

 ###################################################################

Poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych i karnych

Nowe numery rachunków to:

dla wpłat w PLN:  90 1130 1017 0021 1002 6790 0004

dla pozostałych walut:

USD 63 1130 1017 0021 1002 6790 0005

EUR 47 1130 1017 0021 1002 6790 0002

CHF 74 1130 1017 0021 1002 6790 0001

GBP 20 1130 1017 0021 1002 6790 0003

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin
 ##################################################################
 
w przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

Metadane

Data wytworzenia : 20.09.2016
Data publikacji : 02.09.2013
Data modyfikacji : 12.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Przychodzki
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Przychodzki
©2000-2019 Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL