Biuletyn Informacji Publicznej Portal Informacyjny - Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2019, 14:18

Portal Informacyjny

Wtorek, 15 września 2015

Portal Informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

        Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta” - dostępny na stronie logowania Portalu.
        Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

       Otrzymane konto jest ważne dla wszystkich Sądów Apelacji Lubelskiej.

      Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 021-15/2015 z dnia 14 września 2015 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim .

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Lubelskiej jest dostępny pod adresem:portal.lublin.sa.gov.pl

 

 

Zarządzenie i Regulamin w załączeniu poniżej w formie .pdf - do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Reader.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 14.09.2015
Data publikacji : 15.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2000-2019 Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL