Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Elektroniczna skrzynka podawcza

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.
W celu umożliwienia szybszego załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której mogą być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

 

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim 

 

 Adres skrzynki ESP Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim - 571cnf9akm

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim:

 

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu
       on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego  Rejonowego w Radzyniu Podlaskim 

   

 2. Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP
       – konto jest bezpłatne

   
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu
             Poniedziałek    7.30-18.00
             Wtorek Piątek 7.30-15:30
    do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
          ul Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
   

       na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucone i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane

Data wytworzenia : 17.05.2016
Data publikacji : 16.12.2008
Data modyfikacji : 29.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Przychodzki
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Informatyk
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry