Biuletyn Informacji Publicznej RODO - Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Ostatnia aktualizacja strony: 07.08.2019, 09:54

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych


Zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim,
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5,
21-300 Radzyń Podlaski,
NIP: 5381553683, REGON: 000323105,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
oraz Minister Sprawiedliwości w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 83 3133017 lub:

e-mail: iod@radzyn.sr.gov.pl
 

 

Pliki do pobrania

©2000-2019 Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL