Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Dyrektor Sądu

Małgorzata Wojciechowska

Sekretariat 
pokój nr 137, 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 313 30 11

e-mail:  srradzyn@radzyn.sr.gov.pl

Dyrektor Sądu:
• kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd powierzonych mu zadań;
• wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
• jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów;
• określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów;
• reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2021
Data modyfikacji : 08.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lucyna Markowska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marek Skomorowski

Opcje strony

do góry