Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Wiceprezes Sądu

SSR Marcin Kowalewski

Sekretariat 
pokój nr 117, 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 313 30 11
e-mail:  srradzyn@radzyn.sr.gov.pl

Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 10:00 - 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Wiceprezes Sądu:
• zastępuje Prezesa Sądu podczas jego nieobecności,
• nadzoruje pracę I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Ksiąg Wieczystych,
• sprawuje nadzór administracyjny nad pracą II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
• sprawuje nadzór nad działalnością komorników sądowych,
• rozpatruje skargi na komorników sądowych,
• pełni inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych a także w innych aktach prawnych.

 Ponadto orzeka w sprawach przydzielonych zgodnie z podziałem czynności sędziów.

 

Metadane

Data publikacji : 15.02.2021
Data modyfikacji : 08.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lucyna Markowska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marek Skomorowski

Opcje strony

do góry