Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA I RZECZOWA SĄDU 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2018 r. Nr 2548 ze zm.) Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim został utworzony dla:
• miast: Międzyrzec Podlaski i Radzyń Podlaski,
• gmin: Borki, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Jabłoń, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Parczew, Podedwórze, Radzyń Podlaski, Siemień, Ulan-Majorat i Wohyń
 - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim dzieli się na wydziały:
• I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,
• II Wydział Karny   - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw o wykroczenia,
• III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz nieletnich,
• IV Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Metadane

Data publikacji : 13.02.2021
Data modyfikacji : 07.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lucyna Markowska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Przychodzki

Opcje strony

do góry