Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Historia Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim

W czerwcu 1976r. – na wniosek wówczas pełniącej obowiązki Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim – obecnego wizytatora Sądu Okręgowego w Lublinie SSO Krystyny Sergiej zostaje powołany Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Radzyniu Podlaskim jest najstarszym na obszarze Sądu Okręgowego w Lublinie  - jubileusz 35 letniej działalności obchodzono w 2011r. 

Od powstania placówki wielokrotnie zmieniała się siedziba.

W latach 1976 – 1980 Ośrodek Kuratorski wynajmował pomieszczenia po byłej pralni na os. Bulwary w Radzyniu Podlaskim.

Od roku 1980 Ośrodek Kuratorski wynajmował pomieszczenia w Radzyńskim Domu Kultury mającym siedzibę w Oranżerii.

W połowie lat 80 – tych Ośrodek Kuratorski uzyskuje dwa pomieszczenia  Pałacu Potockich.

Od roku 1990 Ośrodek Kuratorski przenosi się do skrzydła zachodniego Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. W dalszych latach sukcesywnie pozyskiwano nowe pomieszczenia.

W roku 2008 Ośrodek Kuratorski zyskuje pracownie informatyczną wykonaną przez informatyka Wojciecha Przychodzkiego.

Wraz ze zmianą siedziby Sądu w listopadzie 2011r  Ośrodek Kuratorski zostaje ulokowany w nowym budynku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 w Radzyniu Podlaskim.

Od początku założenia do roku 2013 funkcję kierownika ośrodka pełniła pani kurator Agnieszka Wójcik.

Od 1 września 2013 roku funkcję kierownika ośrodka powierzono starszemu kuratorowi zawodowemu Małgorzacie Świderskiej.

Wspólnie z pracującymi z nią kuratorami Renatą Szerszonowicz, Arkadiuszem Luniakiem i Michałem Oziembło przyjęto do dalszej pracy z młodzieżą motto:


Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz.

Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż

Janusz Korczak

Metadane

Data wytworzenia : 16.02.2021
Data publikacji : 16.02.2021
Data modyfikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Przychodzki

Opcje strony

do góry