Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

SPRAWOZDANIE Z MIKRO - KAMPANII „Lepiej mądrze żyć niż wokoło wszystkich bić”

 

 

SPRAWOZDANIE Z MIKRO - KAMPANII

„Lepiej mądrze żyć niż wokoło wszystkich bić”

 

W dniu 15 września 2021r. Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim reprezentowany przez kierownika ośrodka – Agnieszkę Grymuzę, zawarł porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Radzyniu Podlaskim reprezentowanym przez kierownika – Sławomira Kalickiego, na rzecz organizacji mikro - kampanii o nazwie „Lepiej mądrze żyć niż wokoło wszystkich bić”, realizowanej w ramach projektu Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie: „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!”.

Mikro - kampania realizowana była w dniach od 1 października 2021r. do 3 listopada 2021r., w godzinach przedpołudniowych, tj.: 8:00 – 12:00, na terenie placówki OHP w Radzyniu Podlaskim oraz w godzinach od 15:00 – 20:00 – w siedzibie Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim.

W mikro - kampanii wzięło udział 14 osób, tj. młodzież w wieku od 13 do 17 roku życia (10 osób), dwóch kuratorów zawodowych II ZKSS w Radzyniu Podlaskim (Agnieszka Grymuza, Renata Szerszonowicz), Sławomir Kalicki - kierownik OHP w Radzyniu Podlaskim oraz Joanna Niewęgłowska - psycholog OHP w Radzyniu Podlaskim.

Temat przewodni kampanii dotyczył przemocy rówieśniczej. Prowadzący edukowali młodzież w jaki sposób rozpoznawać narastające napięcie w sobie oraz jak radzić sobie ze złością, aby nie eskalować agresywnych zachowań.

Mikro – kampania docelowo kierowana była do 10 - osobowej grupy młodzieży, uczestników Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim i wychowanków OHP w Radzyniu Podlaskim. Psycholog prowadził z młodzieżą pogadanki dotyczące rozpoznawania przemocowych i agresywnych zachowań. Ponadto rozmowy motywujące do stosowania alternatywnych rozwiązań. Zawodowi kuratorzy sądowi, wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim: Renata Szerszonowicz i Agnieszka Grymuza szkolili wskazaną grupę odbiorców w zakresie „Treningu kontroli złości”. Młodzież aktywnie uczestniczyła i angażowała się w zajęcia.

W ramach mikro - kampanii, młodzież pod opieką psychologa i kuratora zawodowego uczestniczyła w wystawie organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Radzyniu Podlaskim, pt.: "Tadeusz Mycek (1923-2019) - harcerz, żołnierz, architekt, rysownik, publicysta". Ponadto kierownik OHP zorganizował wycieczkę do Sandomierza, gdzie uczestnicy z przewodnikiem zwiedzali miasto, zabytki, atrakcje, integrowali się na wspólnym spotkaniu.

Podsumowując mikro – kampanię wychowawcy Ośrodka zorganizowali dla uczestników poczęstunek i przygotowali pamiątkowe gadżety.

Uczestnicy Ośrodka Kuratorskiego i Wychowankowie OSiW OHP wskazali na korzyści wynikające z udziału w mikro - kampanii: poznali alternatywne, do zachowań agresywnych, rozwiązania, nawiązali nowe znajomości, poprawili relacje z rówieśnikami, zapoznali się z dorobkiem lokalnej kultury, poznali możliwości spędzania wolnego czasu, mogli uczestniczyć w wycieczce.

Wchodząc w partnerstwo jako Ośrodek, młodzież nawiązała nowe kontakty, uświadomiono uczestnikom istotę budowania wzajemnych, poprawnych relacji. Ponadto instytucje ustaliły wspólne cele w zakresie pracy z młodzieżą, zadeklarowały długoterminową współpracę.

 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego
w Radzyniu Podlaskim

Agnieszka Grymuza

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.11.2021
Data modyfikacji : 16.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kłopotek Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kłopotek

Opcje strony

do góry