Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 5 (Adm.261.4.2024)

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl Dedykowany link do przedmiotowego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9116b4e5-d0e0-11ee-875e-a22221c84ba7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Platformy dostępna jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl w zakładce Centrum Pomocy.

Metadane

Data publikacji : 21.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Skomorowski Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marek Skomorowski Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry