Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

https://radzyn.sr.gov.pl/srr/obsluga-interesanta-1/informacje-dodatkowe-dl/mediacie/9514,Informacje-ogolne-o-mediacji.html
2022-07-02, 19:35

Informacje ogólne o mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów na listę wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Aktualne listy mediatorów są dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie pod poniżej zamieszczonym linkiem.

Mediacje na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie

Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie
Sędzia Małgorzata Kowalska
ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
e-mail: malgorzata.kowalska@lublin.so.gov.pl
e-mail: mediacje@lublin.so.gov.pl
tel. +48 81 460 12 59
Informacja o postępowaniu mediacyjnym - Masz prawo do mediacji - link do strony

Metadane

Data wytworzenia : 16.02.2021
Data publikacji : 19.02.2019
Data modyfikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Przychodzki

Opcje strony