Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Praktyka studencka

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim są zobowiązani do złożenia skierowania z uczelni do odbycia praktyki studenckiej (według załączonego wzoru) i uzyskania zgody Prezesa Sądu Rejonowego.


Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki przez studenta, uczelnia kierująca studenta na praktykę jest zobowiązana do zawarcia porozumienia z Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim o organizację praktyki (wzór porozumienia w załączeniu).
Do porozumienia należy dołączyć program praktyki.

Porozumienie należy zawrzeć co najmniej 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej na okres nie dłuższy niż rok.
Warunkiem koniecznym do odbycia praktyki studenckiej jest ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Praktyki organizowane przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim są nieodpłatne. 

Dodatkowe informacje w sprawie praktyk studenckich można uzyskać pod numerem telefonu: 83 313 30 11,  83 313 30 15 lub kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 12.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lucyna Markowska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry