Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

STANDARDY OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informujemy, że w związku z wdrożeniem standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, udostępniony został portal internetowy, na którym zamieszczono katalog usług wraz z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami.

Portal dostępny jest pod adresem  https://wsoi.ms.gov.pl/


Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe) np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego) np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji.
Karty usług to wybrane rodzaje spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów. Karty usług ujęte w katalogu usług, to jednostkowa informacja o postępowaniu. Jest to informacja dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować. Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą. 
Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.
Katalog usług podstawowych obejmuje usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne.
Katalog usług uzupełniających obejmuje odpowiednio usługi świadczone na poszczególnych poziomach sądownictwa powszechnego. 
W celu monitorowania jakości obsługi interesantów w sądzie udostępniono 

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA
Ankietę, po wypełnieniu należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, bezpośrednio w urnie, ustawionej w holu głównym budynku sądu.

 

Metadane

Data publikacji : 07.02.2021
Data modyfikacji : 11.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kłopotek

Opcje strony

do góry