Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Info

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny dostępny jest pod adresem:

Internetowy Portal Informacyjny (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta” - dostępny na stronie logowania Portalu.
Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

Otrzymane konto jest ważne dla wszystkich Sądów Apelacji Lubelskiej.

Zarządzenie i Regulamin w załączeniu poniżej w formie pdf. - do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Reader.

 

Metadane

Data publikacji : 15.09.2015
Data modyfikacji : 28.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Przychodzki

Opcje strony

do góry